اخبار

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد

باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت برای بسترسازی، نظارت و بهره مندی از ظرفیتها و توانمندی های علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و به منظور توسعه، ترویج، کاربست و ارتقای بخش پژوهشی، از پایان نامه ها و رساله های دانشجوئی با موضوعات مرتبط با حوزه دفاع مقدس، حمایت می کند.

ادامه مطلب

واحد بندرعباس میزبان نخستین همایش ملی موج

نخستین همایش ملی موج با محور هنر، و کاهش آسیب های اجتماعی در بندرعباس برگزار می شود. دبیر همایش ملی موج در بندرعباس هدف از برگزاری این همایش را ترغیب هنرمندان به تولید آثار هنری با روش های نوین و کاربردی و تبیین گفتمان سبک زندگی سالم از طریق هنر عنوان کرد.

ادامه مطلب