لیست اولویت های پژوهشی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

۰۶ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۷ کد : ۱۹۶۱ اخبار
تعداد بازدید:۶۶

در راستای افزایش ارتباط موثر بین جامعه پژوهشی و صنعت آب استان هرمزگان علاقه مندان می توانند لیست اولویت های پژوهشی را در سایت شرکت به نشانی www.hrrw.ir و از مسیر تحقیقات/اولویت های پژوهشی/اولویت های ۱۳۹۹ مشاهده نمایند. 

همچنین پژوهشگران می توانند پیشنهادات خود را با دریافت فرم پیشنهاد پروژه ازمسیر تحقیقات/فرم ها به آدرس ایمیل maryamzare88@yahoo.com جهت بررسی ارسال نمایند.

دفتر ارتباط با صنعت - معاونت پژوهش و فناوری


نظر شما :