اخبار

طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ)

طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ)، با محوریت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و ستاد کل نیروهای مسلح در سه بخش دانش آموختگان مشمول خدمت سربازی که تمایل دارند دوران خدمت سربازی خود در بنگاه های اقتصادی بگذرانند، دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تمایل دارند پایان نامه های خود را به صورت مسآله محور قرار دهند و اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که مایلند در قالب طرح پسادکترای صنعتی، فرصت مطالعاتی در بنگاههای صنعتی و معدنی انجام پروژه های مستقل یا مشترک فعالیت نمایند، اجرا می شود.

ادامه مطلب

وبینار کالج تابستانی بیوفوتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

کالج تابستانی بیوفوتونیک از تاریخ ۲۵ لغایت ۳۰ مردادماه ۱۳۹۹ برای اولین بار در مرکز تحقیقات بیوفوتونیک واحد تبریز با همکاری ستاد لیزر و فوتونیک ایران، مرکز علوم و فنون لیزر ایران، انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و تعدادی از دانشگاه های تراز اول کشور به صورت وبینار برگزار می کند جهت کسب اطلاعات بیشتر و علاقه مندی در جهت حضور در این وبینار می توانید مستندات ذیل این اطلاعیه را مطالعه نموده و براساس زمان بندی مشخص شده در این وبینار حضور یابید.

ادامه مطلب