لیست کتب منتشر شده توسط اداره انتشارت علمی دانشگاه(بخش اول)

ردیف نام کتاب نویسنده / مترجم سال انتشار ناشر چکیده ای کتاب
۱ اصول پژوهش برای محققان علوم زمین حمید رضا معصومی ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۲ شیمی آلی سبز تالیف:ورام کولب ترجمه: فرید معین پور و فاطمه سادات محسنی شهری ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۳ مالیه عمومی سلمان ستوده نیا کرانی و مریم تهمتنی ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۴ اصول حسابداری ۱ (تجدید چاپ)  ذکوان ایمانی و شاداب منوچهری ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۵ معادلات دیفرانسیل معمولی(تجدید چاپ) سید جعفر رمضان نیا طلوتی ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۶ انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی برق(تجدید چاپ) نوشین اسدی پیران، سارا صاحب هنر و آیدین یوسفی جاوید ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۷ هنر و فلسفه اموزش ریاضی در مطع ابتدایی کلثوم نامی، خدیجه احمدجواهری و آتسا پارساپور  ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۸ مبانی پرورش ماهی در قفس مهناز کردگاری با همکاری کبری کیائی ضیابری ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۹ ریاضیات پیش دانشگاهی الیاس صمدی ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد پارسیان و بندرعباس دانلود
۱۰ طرح درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصطفی مجد ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۱۱ معادلات دیفرانسیل معمولی سید جعفر رمضان نیا طلوتی ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۱۲ اصول حسابداری ۱  ذکوان ایمانی و شاداب منوچهری ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۱۳ انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی برق نوشین اسدی پیران، سارا صاحب هنر و آیدین یوسفی جاوید ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۱۴ برنامه ریزی کاربری سرزمین سید مسعود منوری و مسعود سالاری ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد مرکز هرمز و بندرعباس دانلود
۱۵ روش های تصمیم گیری چند شاخصه و کاربردهای آن مهناز برخورداری احمدی، ماریا محمدی زاده و شهلا پاسلار ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۱۶ طرح درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصطفی مجد ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۱۷ مدل سازی مشاهده گر آنتروپی سیستم های دینامیکی گسسته محمد حسین اسدیان ابوالفضل ابراهیم زاده زهرا اسلامی گیسکی ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود
۱۸ واژه نامه کاربردی الف تا ی ریاضیات مهناز برخورداری احمدی، منوچهر عسکری، مرجان شاهین زاده ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس دانلود