مدیر امور پژوهشی

مدیر امور پژوهشی: دکتر محمدحسین اسدیان

Email: m.asadian@iauba.ac.ir

سوابق اجرایی:
- معاون آموزشی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بندرعباس
- رئیس آموزشکده فنی وحرفه ای سما واحد بندرعباس
- دبیر هیات اجرایی جذب استان هرمزگان
- مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
 عمده وظایف این مدیریت به شرح ذیل می‌باشد:
۱- نظارت بر برگزاری آزمایشگاهها و تامین تجهیزات آنها
۲- نظارت و هماهنگی در روند انجام طرحهای تحقیقاتی برون و درون دانشگاهی شامل تحویل پروپوزال - ارسال پروپروزال جهت رفع ایرادات توسط مجری، ارسال پروپروزال جهت داوری و انعقاد قرارداد پرداخت مبالغ طرح و مکانیسم اعلام خاتمه و تسویه حساب طرح
۳- پرداخت هزینه‌های شرکت اعضای هیت علمی در همایش‌های علمی داخل و خارج کشور و همچنین پرداخت تشویق مقالات طی مجوزهای سازمان و بخشنامه های موجود
۴- پاسخ به مکاتبات ادارات و واحدها و دبیرخانه هیات امنای استان هرمزگان و سازمان مرکزی
۵- مسئول برگزاری مراسم هفته پژوهش و نمایشگاههای درون وبرون استانی
۶- هماهنگی در برگزاری جلسات شورای پژوهشی ارائه فعالیتهای پژوهشی هیئت علمی جهت ترفیع و انتخاب پژوهشگر برتر
۷- تنظیم پیش قراردادهای فعالیتهای پژوهشی نظیر تجهیز آزمایشگاهها و موزه و ...