نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرمهای نشر جملهاداره انتشارات علمی
مدارک و مستندات لازم جهت اخذ مجوز نشر مجلات علمیاداره انتشارات علمی
شیوه نامه چاپ کتابهای علمیاداره انتشارات علمی
فرم تحویل رساله دکتریاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تحویل پایان نامه کارشناسی ارشداداره تحصیلات تکمیلی
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶- دانشگاه آزاد اسلامیفهرست نشریات نامعتبر و جعلی
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر۹۶ -وزارت بهداشتفهرست نشریات نامعتبر و جعلی
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶ - وزارت علومفهرست نشریات نامعتبر و جعلی
اعلام نمره مقالات دانشجوئیاداره تحصیلات تکمیلی
نحوه آدرسی دهی در مقالاتاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نحوه نوشتن اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به صورت دورواداره تحصیلات تکمیلی
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله دکترای تخصصی با درنظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاورهای پژوهشیاداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهش محوراداره تحصیلات تکمیلی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد در مقطع دکترای تخصصیاداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه آموزشی کارآموزیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم گزارش پیشرفت کاراداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم درخواست سخنرانیاداره ارتباط با صنعت و جامعه