آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ایین نامه و فرمهای پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه عدم درج اسامی متفرقه در مقالهنمره دهی مقالات
متمم بخشنامه تشویق مقالاتتشویق مقالات
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبرتشویق مقالات
شیوه نامه تشویق مقالاتتشویق مقالات
بخشنامه تکمیلی تشویق مقالاتتشویق مقالات
بخشنامه تشویق مقالات و آدرس دهیتشویق مقالات
بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه در رساله های تحصیلات تکمیلیتشویق مقالات
لیست مجلات نامعتبر شهید بهشتیتشویق مقالات
لیست انتشارات نامعتبر شهید بهشتیتشویق مقالات
آیین نامه طرحهای پژوهشیطرحهای تحقیقاتی
آیین نامه سخنرانیطرحهای تحقیقاتی
فرم سخنرانیطرح های تحقیقاتی
فرمهای نشر جملهاداره انتشارات علمی
مدارک و مستندات لازم جهت اخذ مجوز نشر مجلات علمیاداره انتشارات علمی
شیوه نامه چاپ کتابهای علمیاداره انتشارات علمی
فرم تحویل رساله دکتریاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تحویل پایان نامه کارشناسی ارشداداره تحصیلات تکمیلی
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶- دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر۹۶ -وزارت بهداشتتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶ - وزارت علومتشویق مقالات