آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ایین نامه و فرمهای پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اعلام نمره مقالات دانشجوئیاداره تحصیلات تکمیلی
نحوه آدرسی دهی در مقالاتاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نحوه نوشتن اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به صورت دورواداره تحصیلات تکمیلی
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله دکترای تخصصی با درنظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاورهای پژوهشیاداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهش محوراداره تحصیلات تکمیلی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد در مقطع دکترای تخصصیاداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه آموزشی کارآموزیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم گزارش پیشرفت کاراداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم درخواست سخنرانیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم درخواست تنخواه جهت بازدید علمیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم درخواست بازدید علمیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم پایان دوره کارآموزیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم صورتجلسه سخنرانیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم خلاصه اطلاعات کارآموزیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم پروپوزالاداره تحصیلات تکمیلی
عدم تکراری بودن موضوعاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تحویل ابلاغیه به اساتیداداره تحصیلات تکمیلی