آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ایین نامه و فرمهای پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم گزارش پیشرفت کاراداره تحصیلات تکمیلی
فرم تایید اتمام پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه - دانشجواداره تحصیلات تکمیلی
مجموعه فرم ارائه مقاله جهت اخذ نمرهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تاریخ برگزاری دفاعاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاعاداره تحصیلات تکمیلی
فرم اطلاعات پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم اطلاعیه برگزاری دفاعیهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم درخواست مهلت مقالهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تاییدیه هیات داوراناداره تحصیلات تکمیلی
فرم تعهد اصالت رساله و پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم منشور اخلاق پژوهشاداره تحصیلات تکمیلی
فرم نحوه نگارش پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه شرکت اعضا هیات علمی در کارگاههای پژوهشی داخلیفرم های پژوهشی
آیین نامه طرح های پژوهشیفرم های پژوهشی
فرم پژوهانه شماره ۲ جهت ارسال به سازمان مرکزیفرم های پژوهشی
متمم بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین اللملی نامعتبر خارج از کشورفرم های پژوهشی
بخشنامه نیازهای تحقیقاتی شرکت ذوب آهن اصفهانفرم های پژوهشی
آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامیفرم های پژوهشی
بخشنامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی