آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ایین نامه و فرمهای پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
متمم بخشنامه تشویق مقالاتتشویق مقالات
بخشنامه عدم درج اسامی متفرقه در مقالهنمره دهی مقالات
بخشنامه ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد کیفینمره دهی مقالات
خلاصه بخشنامه ترتیب نوشتن اسامی نویسندگان و آدر س دهی در مقالاتنمره دهی مقالات
رنگی مراحل تصویب عنوان و پروپوزال دانشجویان ارشداداره تحصیلات تکمیلی
نحوه آدرس دهی مقالاتنمره دهی مقالات
نمره دهی مقالات دانشجویینمره دهی مقالات
بخشنامه مجوز دفاع رشته های علوم انسانیتحصیلات تکمیلی (دکتری)
تذکرات مهم در خصوص مقاله جهت دفاع رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
مراحل تصویب عنوان و پروپوزال دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
شیوه نامه دوره دکتری غیر پزشکی ۹۶ به بعدتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبرفرمهای تشویق مقالات
فرم درخواست مهلت مقالهفرمهای نمره دهی مقالات
فرم درخواست نمره مقاله در مجلات معتبر مخصوص دانشجوفرمهای نمره دهی مقالات
فرم درخواست نمره مقاله درهمایش ها و کنفرانسها مخصوص دانشجوفرمهای نمره دهی مقالات
فرم اطلاعات مربوط به مقاله دکترا جهت دفاعفرمهای تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید مقاله برای مجوز دفاع از رساله دکترافرمهای تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم ارائه مقالهفرمهای تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید مقالهفرمهای تحصیلات تکمیلی (دکتری)
لیست کنفرانس های معتبر خارجیفرم های پژوهشی