آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ایین نامه و فرمهای پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
لیست کنفرانس های معتبر خارجیفرم های پژوهشی
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در همایشهای بین المللی معتبر خارج از کشورفرم های پژوهشی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیفرم های پژوهشی
فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشورفرم های پژوهشی
بخشنامه شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی
فرم امتیازبندی فعالیت پژوهشی برای دریافت پژوهانهفرم های پژوهشی
نحوه ارائه ادرس کامل و دقیق در مقالاتفرم های پژوهشی
فهرست وب سایتهای جعلی نشریات علمی تا مردادماه ۹۵فرم های پژوهشی
بخشنامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی
آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامیفرم های پژوهشی
بخشنامه نیازهای تحقیقاتی شرکت ذوب آهن اصفهانفرم های پژوهشی
متمم بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین اللملی نامعتبر خارج از کشورفرم های پژوهشی
فرم پژوهانه شماره ۲ جهت ارسال به سازمان مرکزیفرم های پژوهشی
آیین نامه طرح های پژوهشیفرم های پژوهشی
بخشنامه شرکت اعضا هیات علمی در کارگاههای پژوهشی داخلیفرم های پژوهشی
فرم خلاصه اطلاعات کارآموزیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم صورتجلسه سخنرانیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم پایان دوره کارآموزیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم درخواست بازدید علمیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم درخواست تنخواه جهت بازدید علمیاداره ارتباط با صنعت و جامعه