آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ایین نامه و فرمهای پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه آموزشی کارآموزیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
آیین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد در مقطع دکترای تخصصیاداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامیفرم های پژوهشی
آیین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهش محوراداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه سخنرانیطرحهای تحقیقاتی
آیین نامه طرح های پژوهشیفرم های پژوهشی
آیین نامه طرحهای پژوهشیطرحهای تحقیقاتی
اعلام نمره مقالات دانشجوئیاداره تحصیلات تکمیلی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیفرم های پژوهشی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد کیفینمره دهی مقالات
بخشنامه تشویق مقالات و آدرس دهیتشویق مقالات
بخشنامه تکمیلی تشویق مقالاتتشویق مقالات
بخشنامه شرکت اعضا هیات علمی در کارگاههای پژوهشی داخلیفرم های پژوهشی
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در همایشهای بین المللی معتبر خارج از کشورفرم های پژوهشی
بخشنامه شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی
بخشنامه عدم درج اسامی متفرقه در مقالهنمره دهی مقالات
بخشنامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمیفرم های پژوهشی
بخشنامه مجوز دفاع رشته های علوم انسانیتحصیلات تکمیلی (دکتری)
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریاداره تحصیلات تکمیلی