نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶- دانشگاه آزاد اسلامی
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر۹۶ -وزارت بهداشت
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶ - وزارت علوم
اعلام نمره مقالات دانشجوئی
نحوه آدرسی دهی در مقالات
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
بخشنامه نحوه نوشتن اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به صورت دورو
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله دکترای تخصصی با درنظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاورهای پژوهشی
آیین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهش محور
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد در مقطع دکترای تخصصی
آیین نامه آموزشی کارآموزی