آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۸ مورد از کل ۳۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه طرحهای پژوهشیطرحهای تحقیقاتی
آیین نامه سخنرانیطرحهای تحقیقاتی
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶- دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر۹۶ -وزارت بهداشتتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶ - وزارت علومتشویق مقالات
اعلام نمره مقالات دانشجوئیاداره تحصیلات تکمیلی
نحوه آدرسی دهی در مقالاتاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نحوه نوشتن اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به صورت دورواداره تحصیلات تکمیلی
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله دکترای تخصصی با درنظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاورهای پژوهشیاداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهش محوراداره تحصیلات تکمیلی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد در مقطع دکترای تخصصیاداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه آموزشی کارآموزیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
ابلاغ بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعتفرصت مطالعاتی و پژوهانه
ابلاغ شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمی (اصلاحیه۹۸)فرصت مطالعاتی و پژوهانه
فرم تخفیف شهریهاداره تحصیلات تکمیلی