آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه مجوز دفاع رشته های علوم انسانیتحصیلات تکمیلی (دکتری)
تذکرات مهم در خصوص مقاله جهت دفاع رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
مراحل تصویب عنوان و پروپوزال دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
شیوه نامه دوره دکتری غیر پزشکی ۹۶ به بعدتحصیلات تکمیلی (دکتری)
بخشنامه عدم درج اسامی متفرقه در مقالهنمره دهی مقالات
بخشنامه ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد کیفینمره دهی مقالات
خلاصه بخشنامه ترتیب نوشتن اسامی نویسندگان و آدر س دهی در مقالاتنمره دهی مقالات
نحوه آدرس دهی مقالاتنمره دهی مقالات
نمره دهی مقالات دانشجویینمره دهی مقالات
متمم بخشنامه تشویق مقالاتتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶ - وزارت علومتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر۹۶ -وزارت بهداشتتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶- دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات
لیست انتشارات نامعتبر شهید بهشتیتشویق مقالات
لیست مجلات نامعتبر شهید بهشتیتشویق مقالات
بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه در رساله های تحصیلات تکمیلیتشویق مقالات
بخشنامه تشویق مقالات و آدرس دهیتشویق مقالات
بخشنامه تکمیلی تشویق مقالاتتشویق مقالات
شیوه نامه تشویق مقالاتتشویق مقالات
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبرتشویق مقالات