آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه آموزشی کارآموزیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
رنگی مراحل تصویب عنوان و پروپوزال دانشجویان ارشداداره تحصیلات تکمیلی
ساماندهی سنوات و پرداخت شهریهاداره تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه اجرایی ارشد آموزش محور الزام گذراندن پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
فرم تخفیف شهریهاداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد در مقطع دکترای تخصصیاداره تحصیلات تکمیلی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهش محوراداره تحصیلات تکمیلی
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله دکترای تخصصی با درنظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاورهای پژوهشیاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به صورت دورواداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نحوه نوشتن اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریاداره تحصیلات تکمیلی
نحوه آدرسی دهی در مقالاتاداره تحصیلات تکمیلی
اعلام نمره مقالات دانشجوئیاداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه سخنرانیطرحهای تحقیقاتی
آیین نامه طرحهای پژوهشیطرحهای تحقیقاتی
متمم بخشنامه تشویق مقالاتتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶ - وزارت علومتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر۹۶ -وزارت بهداشتتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶- دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات