آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه آموزشی کارآموزیاداره ارتباط با صنعت و جامعه
آیین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد در مقطع دکترای تخصصیاداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهش محوراداره تحصیلات تکمیلی
آیین نامه سخنرانیطرحهای تحقیقاتی
آیین نامه طرحهای پژوهشیطرحهای تحقیقاتی
ابلاغ بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعتفرصت مطالعاتی و پژوهانه
ابلاغ شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمی (اصلاحیه۹۸)فرصت مطالعاتی و پژوهانه
اعلام نمره مقالات دانشجوئیاداره تحصیلات تکمیلی
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد کیفینمره دهی مقالات
بخشنامه تشویق مقالات و آدرس دهیتشویق مقالات
بخشنامه تکمیلی تشویق مقالاتتشویق مقالات
بخشنامه عدم درج اسامی متفرقه در مقالهنمره دهی مقالات
بخشنامه مجوز دفاع رشته های علوم انسانیتحصیلات تکمیلی (دکتری)
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نحوه نوشتن اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به صورت دورواداره تحصیلات تکمیلی
بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه در رساله های تحصیلات تکمیلیتشویق مقالات
تذکرات مهم در خصوص مقاله جهت دفاع رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله دکترای تخصصی با درنظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاورهای پژوهشیاداره تحصیلات تکمیلی