آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ساماندهی سنوات و پرداخت شهریهاداره تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه اجرایی ارشد آموزش محور الزام گذراندن پایان نامهاداره تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه تشویق مقالاتتشویق مقالات
شیوه نامه دوره دکتری غیر پزشکی ۹۶ به بعدتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبرتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر۹۶ -وزارت بهداشتتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶ - وزارت علومتشویق مقالات
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذرماه ۹۶- دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات
لیست انتشارات نامعتبر شهید بهشتیتشویق مقالات
لیست مجلات نامعتبر شهید بهشتیتشویق مقالات
متمم بخشنامه تشویق مقالاتتشویق مقالات
مراحل تصویب عنوان و پروپوزال دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
نحوه آدرس دهی مقالاتنمره دهی مقالات
نحوه آدرسی دهی در مقالاتاداره تحصیلات تکمیلی
نمره دهی مقالات دانشجویینمره دهی مقالات