مناقصه دانشگاه برگزاری مناقصه دانشگاه(بهار۹۹)


نوع فراخوانمناقصه دانشگاه
نوع برگزاریانلاین
فرم درخواست فایل های مناقصه

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان محترم در مناقصه:

اسناد مربوطه را بعد از پرداخت از طریق درگاه اینترنتی می توانید مشاهده نمایید.